Chính sách Bảo mật thông tin khách hàng:

– Chúng tôi không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ 3

– Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được sử dụng nội bộ và chỉ các bộ phận có liên quan mới được sử dụng các thông tin này

* Các thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng một trong các mục đích sau:

– Phòng kinh doanh sử dụng để lập và xử lý đơn hàng cho khách

– Thông báo cho khách hàng về việc giao hàng

– Hỗ trợ, thông báo cho khách hàng các chương trình khuyến mãi và các chính sách sau bán hàng

phone call